Tafeltennis Nijmegen

   

Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur:


Naam

Functie

Contact

Steven de Kort

Voorzitter

Email

Martijn Wiltink

Penningmeester

Email

Ingeborg van den Boorn

Secretaris

Email

Frank van der Meijden

Ledenadministratie

Email

Paul Henfling

Technische commissie

Email

Paul Wijnhoven

Breedtesport


Albert & Ans Claassen

Barbeheer